SLOVNÍK POJMŮ

Základní  tréninkové pojmyAMRAP = as many repetitions as possible 

úkolem je co nejvíce opakování v daném čase                                                                       (Chuck udělal všechny)

WOD = workout of day                                                     

pracovní plán dne  (tréninku)

RDS = ROUNDS                                                                   

označuje kolik kol daného předpisu …

FOR TIME

trénink, který máš udělat co nejrychleji  (hlavně udělat)

TIME CAP 

časový limit pro splnění předpisu, takže víš, kdy               

                                                                                                v nejhorším případě skončíš

REP = repetition 

jedno opakování

NO REP                                                                                 

neuznané opakování, pokus

REPS = repetitions

několik opakování (obvykle aspoň dvě)

CAL

výkon na kalorie (veslo, SkiErg, Assault Bike)

@30X1                                                                                 

tempo provádění cviku v sekundách.

První číslo je                                                                                              vždy brzdná fáze, tedy činka jde směrem k zemi. X             

                                                                                               znamená explozivně

TnG -  touch and go

provedení bez zastávky, jen na dotyk

STRICT

striktní provedení, "pomalou silou", bez souhybů více tělesných partií Příklad zápisu tréninku a vysvětlení:


A1:   CGBP 4x4-5, @20X1, rest 1 min

úzký benč press, 4 sety po 3-4 op., tempo: 2s brzdná fáze, dole bez zastávky, explozivně vytlačit činku, nahoře krátká zastávka 1s.

Po dokončení každého setu 1 minuta odpočinek a pak přechod na  A2 to celé 4x

A2:  Střídavý přítah DB 4x6-8 (každá ruka), @20X1,  rest 1 min

střídavé přítahy jednoruček v předklonu, každou rukou 4 sety po 6-8 opakováních, tempo: explozivní  přítah s krátkou pauzou u těla 1s, brzdná fáze 2s, dole bez zastávky.

Po dokončení setu 1 minuta odpočinek a pak přechod na A1 ...

B: Čelní dřep 4x4-5, @2201, rest 3 min

čelní dřep 4 sety po 4-5 op., tempo: 2s klesat, 2s stop dole ve dřepu, plynule postavit, nahoře 1s zastávka. Po setu odpočinek 3 minuty.

C: EMOM  10  - 75-80%

1) CAL veslo

2) Farmer's carry

3)  CAL Asssault Bike

4)  FLR

5) Double unders / Single unders

2 kola (celkem 10 minut)

                               

10 minut interval - 1  cvik = 1 minuta -  trénink při úsilí na 75-80%

v části 1-5  by mělo být dosaženo stejných opakování (cal, metry, ...) v obou kolech. To je konzistentní - udržitelné tempo, které je   při úsilí 75-80%

                                                     

                                                                           


Základní činka


BACK SQUAT - BS

dřep, zadní dřep, činka na ramenech za hlavou

FRONT SQUAT - FS                                                               

čelní dřep, činka vpředu na ramenech 

OVER HEAD SQUAT - OHS                                                   

dřep ve vzpažení, činka nad hlavou

DEADLIFT - DL

pozved, mrtvý tah  (přitom je to zdravý tah, pokud ho děláš správně)

SUMO DEADLIFT

sumo pozved, široký postoj

BENCH PRESS - BP

tlak v leže na lavici, "benč"

CLOSE GRIP BENCH PRESS - CGBP

tlak v leže na lavici, úzkých úchopem (ano tzv. benč)

STRICT PRESS

striktní tlak ve stoji (tlačíš činku nad hlavu, především)

LBBS, LOW BAR BACK SQUAT

zadní dřep, při kterém je činka umístěna  na zádech - lopatkách, nikoli na vršku ramen a trapézuVzpírání (základy)


PUSH PRESS

výraz činky zpředu nad hlavu, z polodřepu   do plně napřímeného  stoje

PUSH JERK

výraz činky zpředu nad hlavu, z polodřepu   do polodřepu 

SPLIT JERK

výraz činky zpředu nad hlavu, z polodřepu   do "techniky" - pozice výpadu

SQUAT JERK

výraz činky zpředu nad hlavu, z polodřepu   do dřepu

CLEAN

přemístění, standardem je do techniky tedy dřepu, ale v  CF je  tímto myšleno většinou jakýmkoli  provedením

SQUAT CLEAN

přemístění do techniky, tedy do dřepu

MUSCLE CLEAN

přemístění silou, přímo do napřímeného stoje

POWER CLEAN

přemístění do polodřepu (do polo), kyčle nejdou pod úroveň kolen

SNATCH

Trh, do techniky, tedy do dřepu.                                                                                                           V CF je tímto předpisem obecně myšleno jakékoli provedení trhu.

SQUAT SNATCH

trh do techniky (do dřepu)

MUSCLE SNATCH

trh silou, přímo do plně napřímeného stoje

POWER SNATCH

trh do polodřepu (do polo),

kyčle nejdou pod úroveň kolen

HIGH PULL

výtah, používá se pro trh nebo přemístění

snatch high pull / clean high pull

SDHP - sumo deadlift high pull

výtah ze "širokého pozvedu"

THRUSTER

čelní dřep s výrazem činky, jedním souvislým pohybem

HIGH HANG

vysoký vis, startovní pozice pro nácvik technik vzpírání z vysokého visu, činka je na  horní části stehen, blízko u kyčlí

HANG

vis, startovní pozice pro nácvik vzpírání z visu, vždy  mezi koleny a kyčlemi 

SNATCH BALANCE

varianta tzv. trhového spáduGymnastika


AIR SQUAT

dřep bez zátěže

PISTOL , PISTOL SQUAT

dřep na jedné noze (nohy samozřejmě střídáme, aby nekulhaly)

PULL UP

shyb, většinou   nadhmatem

CHIN UP

shyb, většinou podhmatem

MU, MUSCLE UP, RING MUSCLE UP

z visu v kruzích  se dostat do vzporu

BMU, BAR MUSCLE UP

to samé na hrazdě ...

PUSH UP

klik

HR PUSH UP = HANDS RELEASED PUSH UP

klik s odlepením dlaní v pozici dole

RING DIP

klik v kruzích ve visu

KIPPING

pomocný pohyb, souhyb celého těla pro zrychlení pohybu (shyb,  ring dip, muscle up,  HSPU, ...)

HSPU = HAND STAND PUSH UP

klik ve stojce

C2B, CTB = CHEST TO BAR

shyb k hrudníku (dotyk hrazdy hrudníkem)

TTB, T2B = TOES TO BAR

špičky - hrazda

K2E, KTE = KNESS TO ELBOWS

kolena - lokty, ve visu na hrazdě

BOX JUMP

výskok na bednu

BOX JUMP OVER

přeskok bedny

BRP, BRPE, BURPEE

angličák (ne, to není  ten malý model auta)

BAR FACING BURPEE

angličák čelem přes čin

BOX JUMP BURPEE

angličák na bednu (i přes bednu to jde)

LATERAL JUMP OVER BAR BURPEE

angličák s přeskokem bokem (přes činku)

DU, DOUBLEUNDERS

dvojšvih, dabl, jeden přeskok švihadla  při jeho  dvojím protočení

BURPEE TO PULL UP (MU, BMU, ...)

angličák do shybu (do muscle upu, do čehokoli, ...)

WALL CLIMB, WALL WALK

chůze do zdi (to musíš vidět, pak pochopíš)

HS, HAND STAND

stojka

HSW, HAND STAND WALK

chůze po rukou (když už tě to po nohách nebaví)

WALLBALL

házíš balónem na zeď, větší srandu nezažiješ ...

SIDE BRIDGE, BOČNÍ PRKNO

vzpor na boku (na předloktí či dlani), napnuté nohy a celý trup včetně hlavy  v jedné ose

PLANK, PRKNO

vzpor čelem k zemi na předloktí či dlaních - jako horní pozice kliku

FLR

prkno, ale v kruzích. Ruce v kruzích nohy na zemi ...Kettlebells


SWING - RUSSIAN. SWING


OH SWING - US SWING - CF SWING


LAGOM SWING


TGU - GET UP
Tento web používá soubory cookies. Jelikož se věnujeme našim členům, nevíme ani jak to funguje, natož co s tím dělat nebo jak to případně zneužít. Cookies jsou pro nás sušenky v angličtině .-) Takže se neboj souhlasu.

Přijmout